Προστέθηκε παρουσίαση στην Ιστορία

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

Το μάθημα με παρουσίαση:
Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/47908550/HISTORY%20E%20-%2013.pdf

Τροφές και ενέργεια

1. Στην παρακάτω παρουσίαση εξηγείται η ενότητα "Τροφές και Ενέργεια" με εικόνες και σχεδιαγράμματα:


2. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούμε να υπολογίσουμε τις καθημερινές μας ανάγκες σε θερμίδες συμπληρώνοντας το ύψος, το βάρος και την ηλικία μας:
http://www.paxysarkia.net/gomed_harris_benedict.htm

3. Αν πατήσουμε στην παρακάτω εικόνα, θα ανοίξει το πρόγραμμα "Διατροφή και άσκηση", με το οποίο μπορούμε να παίξουμε αλλάζοντας τις τροφές μας, τις δραστηριότητές μας ή τον τρόπο ζωής μας (προσοχή: για να τρέξει το πρόγραμμα πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει το λογισμικό Java. Εάν δεν το έχετε, κατεβάστε το από εδώ):


4. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούμε να κάνουμε μια εξάσκηση - επανάληψη στο κεφάλαιο ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E107/559/3671,15944/extras/Evaluation/kef3_selfassesment.swf

Καλή εξάσκηση και καλή διασκέδαση!

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Η ενέργεια υποβαθμίζεται

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Φυσικής:

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή

Το μάθημα με παρουσίαση:
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΟΡΦΗ
View more presentations or Upload your own.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ(άσκηση απο το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης)

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ -ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ (άσκηση απο το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης)

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ 1 (άσκηση  αντιστοίχισης απο το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης)

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ 2  (άσκηση αντιστοίχισης απο το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης)

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ  (άσκηση ωστού -λάθους απο το 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης)
 

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Η ενέργεια αποθηκεύεται

Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα

Το μάθημα με παρουσίαση:

Η καθημερινή ζωή και εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Το μάθημα με παρουσίαση:
Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/47667867/HISTORY%20E%20-%2011.pdf

Tο Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι δήμοι

Το μάθημα με παρουσίαση:
Tο Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι δήμοι
View more presentations or Upload your own.
Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:

http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/47667865/HISTORY%20E%20-%2010.pdf

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

Το μάθημα με παρουσίαση:
Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:
http://eclass31.pbworks.com/w/file/fetch/47667860/HISTORY%20E%20-%2009.pdf

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας
Το μάθημα με σχεδιάγραμμα:

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/history_e_-_08.pdf