Προστέθηκε ανάρτηση από τους μαθητές της Γ΄& Δ΄ τάξης

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Το "κορίτσι" του Ελύτη

Το "κορίτσι" του Ελύτη
Εικονογράφηση από τα  παιδιά της Γ΄ - Δ΄ τάξης

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Η ατμόσφαιρα της Γης

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Γεωγραφίας:
Δραστηριότητες για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος:Και για το πρόβλημα με το διοξείδιο του άνθρακα εδώ.

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Κλέφτες και αρματολοί

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας:

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/b-kef-4-istoria_st-4.pdf

Πετρέλαιο, ορυκτοί άνθρακες ή φυσικό αέριο

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Φυσικής:

Το δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου σήμερα στην Ευρώπη:

Με κόκκινες γραμμές είναι το δίκτυο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ με πράσινες γραμμές το  δίκτυο που πρόκειται να κατασκευαστεί.

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Η οικονομική ζωή

Βοηθητική παρουσίαση στο μάθημα της Ιστορίας:

http://eclass31.weebly.com/uploads/8/3/3/4/8334101/b-kef-5-istoria_st-4.pdf